کنفرانس های آکوپانکچر

کنفرانس های جدید آکوپانکچر

کارگاه ترک اعتیاد بروش طب سوزنی در تاریخ جمعه۱۳۹۶/۴/۲۳در ۲ نوبت صبح و عصربر گزار می گردد مدرس : دکتر فرهاد صبری

هدف از این کارگاه اشنایی پزشکان با مواد مخدر قدیم و جدید و انواع مواد اپیوییدی – امفتامین ها و متا مفتا مین ها می باشد و. ضمنا در مورد موارد و روش و انواع استفاده بیماران و عوارض مربوط به ازدیاد مصرف و علاعم سوِ مصرف انها بحث می شود . در زمان دوم کنفرانس اثرات طب سوزنی و نقاط مربوط به درمان اعتیاد به سیگار و مواد اپیوییدی و امفتامین ها و متا مفتامین ها در ۳ مرحله سم زدایی – مرحله بازتوانی و مرحله مهم پیشگیری از عود به سمع پزشکان محترم رسیده می شود .و همچنین راه های کمک درمانی از طریق هربال مدیسین  و کا پینگ و موکسا درمانی رد کمک به بهبود بیماران به شرکت کنند ه گان در کنفرانس اموزش داده خواهد شد .

١- کنفرانس در مورد معرفی داروی پرو پوفول در سال١٣٨٧بعنوان سخنران در دانشگاه مشهد
٢-سخنرانی در مورد فلج عصب صورت در دانشگاه شیراز
٣-کنفرانس در مورد اثرات طب سوزنی در درمان درد حاد و مزمن در انجمن درد کشور
۴- سخنرانی در مورد CPRدر دانشگاه ارتش

۵-سخنرانی به دفعات و سالهای متوالی در دانشگاه شهید بهشتی در مورد درمان چاقی – درمان کمر درد -درمان بیماریها ی مفاصل – کمک به درمان بیماریMS – درمان سردرد های میگرن و عصبی -درمان ترک اعتیاد به مواد مختلف با طب سوزنی
۶-سخنرانی در سمینار ترک اعتیاد وابسته به دانشگاه تهران
و بسیاری از سخنرانی های دیگر در انجمن های مختلف بمنظور شناخت طب سوزنی و گذاشتن کارگاههای اموزشی برای پزشکان بمنظور افزایش توان علمی همکاران محترم در زمینه اموزشی و پژوهشی این رشته و همکاری با سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت جهت ارتقا ی این رشته و بر گزاری ٣دوره اموزش طب سوزنی گوش از طریق دانشگاه علو م پزشکی تهران -ارتش -و دانشکده طب سنتی کشور بمنظور اشنا شدن و افزایش توان علمی و درمانی در کشور برای پزشکان وهمکاران محترم .
ضمنا هم اکنون هم بعنوان عضو هییت مدیره و دبیر علمی انجمن طب سوزنی کشور ایران در خدمت جامعه پزشکی هستم .

نحوه ثبت نام :پرداخت ۸۰۰ هزار تومان بحساب کارت انجمن طب سوزنی به شماره

۶۲۲۱-۰۶۱۰-۵۷۱۰-۵۱۰۰  بنام فرهاد صبری و فرستادن فیش ان رود تلگرام اینجانب و لطفا روز تشکیل کلاس فیش خود را بمن بدهید.

تلفن تماس:۰۹۱۲۱۲۴۰۷۷۸

دکتر صیری

با تشکر دکتر صبری

Call Now Button